Tillsammans bygger vi en Community för alla i Food Service Branschen

Det är tillsammans med bra människor som vi skapar minnesvärda upplevelser för våra gäster. Genom att registrera ditt intresse för Unmo är du med och bygger branschens framtida mötesplats samt börjar bygga relationer med din nästa kollega. Klart du ska med!

Nätverka med andra i branschen

Rekrytera enkelt och träffsäkert

Bygg ditt varumärke

Följ intressant innehåll från branschen

Det ska vara enkelt och hållbart att verka i branschen

På Unmo bygger vi en community och mötesplats för alla i Food Service-branschen. Det är en gemensam plats där man når ut med sitt varumärke, bygger relationer, höjer sin kompetens och matchar tillgängliga jobb med rätt kandidat.

Come one, come all - med Unmo vill vi göra jobbmarknaden tillgänglig för fler, samtidigt som vi tillsammans med dig och andra aktörer samlar kraft för att tillsammans ta oss an de utmaningar som industrin står inför.

Med Unmo kan vi bygga en Food Service-bransch att vara stolta över, där man kan verka, växa och frodas - genom hela sitt yrkesverksamma liv.

Jag vill med

Citat från branschen

"När jag söker jobb måste jag scanna både Facebook, LinkedIn, Instagram och restaurangernas hemsidor. Det är tidskrävande och risken är stor att jag missar drömjobbet. Jag saknar en samlingsplats för allt."